Wydłużenie terminu na składanie wniosków ZIT

Informujemy o wydłużeniu terminów dla obszaru ZIT:

– na złożenie wniosków zarejestrowanych potencjalnych Grantobiorców do dnia 01-04-2022 r. do północy

Wróć do poprzedniej strony