Ogłoszenie o zmianie w Regulaminie Konkursu, dotyczy gmin: Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Siechnice, Sobótka, Żórawina

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, Grantodawca podjął decyzję o zmianie sposobu składania wniosków o grant.

ZMIANA FORMY

Pierwotnie zakładano, że wniosek o grant będzie się składał z części elektronicznej oraz z części papierowej, dostarczanej do siedziby Grantodawcy lub siedzib właściwych gmin.

Obecnie Grantodawca ustala jedynie formę elektroniczną wniosku o grant, natomiast wersja papierowa, o której mowa w niniejszym Regulaminie Konkursu, zostanie dostarczona tylko przez tych grantobiorców, którzy zostaną zarekomendowani do przydzielenia grantu, wraz z dokumentami koniecznymi do podpisania umowy.

Zatem należy podkreślić, iż wszelka wzmianka na temat terminów dot. wersji papierowej wniosku o grant nie obowiązuje na etapie składania wniosków o grant, jednakże jeszcze raz należy podkreślić, że wersje te będą dostarczane w późniejszym terminie podczas etapu podpisywania umów o powierzenie grantów.

ZMIANA TERMINÓW

Dodatkowo ulegają zmianie terminy na składanie wniosków o grant:

Pierwotnie zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dnia 12-03-2020 r. zakładano, że rejestracja Grantobiorców jak i wypełnienie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, jak również przeprowadzenie audytu należało wykonać do 31-03-2020, natomiast wersję papierową należało złożyć do 14-04-2020 r.

Obecnie – zmianie ulegają ww. terminy na następujące:

  • Rejestracja Grantobiorców na stronie eko-cieplo.com – bez zmian – do 31-03-2020 r.
  • Wypełnienie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, jak również przeprowadzenie audytu– zmiana do 14-04-2020 r.
  • Wersja papierowa wszystkich dokumentów aplikacyjnych – zmiana – zostanie dostarczona na etapie podpisywania umowy o powierzenie grantu tylko przez tych grantobiorców, którzy zostaną zarekomendowani do dofinansowania (grantu).
Wróć do poprzedniej strony