Uruchomiliśmy możliwość rejestracji dla kolejnych gmin

Uruchomiliśmy możliwość rejestracji dla kolejnych Gmin:

Wiejska Dzierżoniów
Miejska Dzierżoniów
Pieszyce
Niemcza
Ząbkowice Śląskie

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, zostaną Państwu udostępnione informacje na temat audytorów  przypisanych do poszczególnych gmin, wraz z danymi kontaktowymi. Z audytorem należy skontaktować się w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu w Państwa nieruchomości. Audyt będzie załącznikiem do wniosku o grant.

Wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o grant zostaną udostępnione w pierwszym dniu na składanie wniosków. Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu.  Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów. Po ocenie będzie upubliczniony ranking wniosków.  Informację o rozpoczęciu składania wniosków prześlemy osobnym mailem.

*Koszt audytu jest wydatkiem niekwalifikowalnym, nie podlega refundacji.

 Wróć do poprzedniej strony

Wróć do poprzedniej strony