Komunikat do Mieszkańców i Audytorów/Doradców technicznych

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, umożliwiamy wykonanie audytów przez akredytowanych audytorów w sposób zdalny. Przy czym w sytuacji ryzyka kontaktu bezpośredniego, postrzegane przez Audytora i Mieszkańca jako minimalne, oraz woli stron do przeprowadzenia audytu w sposób tradycyjny, zaleca się taka formę.

W sytuacji wyboru pracy nad audytem w sposób zdalny niezbędne będą informacje, które powinny zostać przygotowane przez Mieszkańca z wykorzystaniem powszechnie używanych mobilnych środków przekazu takich jak telefon, laptop itp.

Dlatego zaleca się Mieszkańcowi, aby był przygotowany do audytu w następujący sposób:

 • uzgodnił z audytorem i zainstalował aplikację do video-kontaktu np. np. WhatsApp, Messenger czy kontakt komórkowy VIDEO,
 • przygotował miarkę o długości do 30 cm,
 • przygotował informacje dot. ocieplenia budynku – wszystkich przegród (ścian, stropodachu, okien, itp.). Informacje powinny dotyczyć zastosowanych grubości ociepleń przegród oraz współczynnika przenikania dla okien. Pomocna może być dokumentacja budowlana budynku,
 • opracował dokumentację zdjęciową:
  • starego źródła ciepła:
   1. tablicy znamionowej kotła. Jeśli kocioł takowej nie posiada to Mieszkaniec podpisze oświadczenie potwierdzające ten fakt,
   2. od tyłu z dobrze widocznymi przyłączeniami (wodne, odprowadzenia spalin) do kotła,
   3. ogólne, od frontu, pokazujące ulokowanie źródła ciepła w kotłowni,
   4. inne dodatkowe – jeśli audytor podczas video-rozmowy uzna za stosowne dokładniejsze udokumentowanie istniejącego źródła ciepła.
  • centrali wentylacyjnej – jeśli budynek jest zaopatrzony w system wentylacji mechanicznej,
  • inne, pomocne audytorowi w zdobyciu lub weryfikacji przekazywanych informacji.

Jeśli Mieszkaniec będzie zainteresowany rozszerzyć inwestycję o system fotowoltaiczny (dotyczy tylko inwestycji w pompy ciepła lub w system ogrzewania elektrycznego), to niezbędne będzie przygotowanie kolejnych zdjęć dokumentujących wybrane miejsca ulokowania kluczowych komponentów (moduły i falownik) systemu fotowoltaicznego. Będą to zdjęcia:

 1. z planowanego miejsca usytuowania generatora PV w kierunku południowym,
 2. dobrze nasłonecznionej połaci dachu lub działki gruntu, na której będzie rozlokowany system PV,
 3. uzgodnionego z mieszkańcem miejsca montażu falownika,
 4. tablicy rozdzielczej budynku lub innego wybranego miejsca przyłączenia mocy z systemu PV do instalacji elektrycznej budynku.

Wybór tych miejsc będzie determinowany razem z Audytorem podczas rozmowy.

Zaleca się prowadzenie audytu poprzez video-rozmowę i weryfikację on-line wszystkich informacji niezbędnych audytorowi do wypełnienia arkusza audytowego.

Powyższe zalecenia nie ujmują wszystkich niezbędnych informacji do prowadzenia audytu. Dlatego w mocy pozostaje prośba o przygotowanie innych ważnych informacji (ilość użytkowników gospodarstwa domowego, powierzchnia ogrzewana, ilości spalanych paliw, czy preferowane źródło ciepła) jak i przyjęta szczegółowa metoda pracy odpowiadająca doświadczeniom audytora i kompetencjom Mieszkańca.    

Dodatkowo:

Przed rozpoczęciem audytu Audytor prześle Mieszkańcowi wzór umowy na wykonanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o grant, dodatkowo Audytor zbierze od Mieszkańca dane do audytu. Należy dokument podpisać i odesłać skan lub zdjęcie na wskazany adres w mailu przez Audytora. Po otrzymaniu dokumentu Audytor przystąpi do opracowania audytu.

Wróć do poprzedniej strony